Netwerk voor Fysio ondernemers

Wanneer jij je als ondernemer en praktijkhouder aansluit bij Fysiobase, heb je toegang tot een ongekend krachtig netwerk in de Fysiotherapie. Als netwerkplatform voor Fysiotherapeuten en door Fysiotherapeuten, kan je elk gewenst moment worden bijgestaan door ervaren vakgenoten.

Netwerkplatform voor delen van medewerkers, kennis en specialisme

Zo kunnen medewerkers, kennis en specialisme in goede samenspraak door dit netwerk bewegen. Zo faciliteren we samen de beste zorg voor elkaar. Door de goede contacten met de markt wordt ook het werven van stagiaires en nieuwe collega’s beter werkbaar.

Delen van kennis over wet- en regelgeving

Voor de toenemende complexiteit van de wet- en regelgeving in de zorg bieden wij goede ondersteuning. Als je hulp nodig hebt bij een casus kan je de Fysiobase Partners consulteren die hun kennis hierover graag met jou delen. We staan immers allemaal voor dezelfde uitdagingen en vraagstukken.

Beschikbaarheid van budget voor groei

Heb je ambitieuze plannen, wil je groeien en de beste mogelijke, efficiënte zorg leveren? Vanuit Fysiobase wordt ondernemerschap gestimuleerd en aangejaagd. In tussentijdse evaluaties bespreken wij jouw plannen en mogelijkheden en wordt bij kansrijke mogelijkheden capaciteit en middelen hiervoor ter beschikking gesteld.

Ondersteuning voor opstellen, controle en evaluatie van businessplannen

Plannen maken, controleren, evalueren, bijsturen en opvolgen valt niet altijd mee. Waar moet je beginnen en welke elementen zijn belangrijk voor een businessplan? En hoe borg je de controle en bijsturing? Welke KPI’s gebruik je hiervoor? De samenwerkende partners van Fysiobase zijn zeer ervaren op dit gebied en kunnen jou hierbij goed helpen. Ons netwerk vormt een goede ondersteuning voor het vormgeven van businessplannen en zorgt voor het committment dat nodig is de voortgang te borgen.

Contactpersoon richting de zorgverzekeraar

Communiceren met zorgverzekeraars kan ingewikkeld en tijdrovend zijn.